00421 948 411 175 vyboelectric@vyboelectric.eu

Strojárenstvo a drevospracujúci priemysel

Strojárstvo je odvetvie priemyslu zaoberajúce sa aplikáciou zákonov fyziky a analýzy, výroby a údržby strojných zariadení. Zahŕňa poznatky z mechaniky, kinematiky, termodynamiky či energetiky. Strojní inžinieri tieto princípy využívajú na dizajnový návrh a technické riešenie automobilov, lietadiel, vykurovacích a chladiacich systémov, stavebných konštrukcií a mostov, priemyselných nástrojov a pod.

Strojová výroba papiera bola zavedená na prelome 18. a 19. st. a zabezpečila, aby bol pokrytý rastúci záujem o papier. V dnešnej dobe sa na výrobu papiera používajú rastlinné, živočíšne, nerastné, kovové a chemické vlákna.

Spoločnosť VYBO dodáva tie najvhodnejšie zariadenia pre tieto druhy priemyslu s najvyššou spoľahlivosťou.