00421 948 411 175 vyboelectric@vyboelectric.eu

Vodné hospodárstvo

Keďže dopyt po vode na celom svete rastie, najmä tam, kde je jej nedostatok, dôležitou časťou k udržaniu životného cyklu vody je optimalizácia procesu. Na tom sa tiež spoločne podieľame a poskytujeme pre Vás efektívne, spoľahlivé zariadenia s dlhou životnosťou.

Pohyb vody je v modernom priemysle jednou z najrozsiahlejších aplikácií od najjednoduchšieho po najzložitejší proces. Pri všetkých sa sledujú spoločné záujmy ako energetická účinnosť či spoľahlivosť. No ďalšie záujmy rastú v zariadeniach, ktoré sú priamo súčasťou životného cyklu vody: odsoľovacie zariadenia, zariadenia na úpravu vody a recykláciu odpadových vôd, uskladnenie a distribúcia vody a zavlažovacie siete. Keďže zdieľame spoločné záujmy, frekvenčné meniče VYBO Electric sú pre vodárenský priemysel úplne optimálne.