00421 948 411 175 vyboelectric@vyboelectric.eu

Ropný a plynárenský priemysel

Ropa a výrobky z nej sú základnou surovinou pre chemický priemysel, najmä pri výrobe plastov. Sú z nej vyrobené aj niektoré lieky, pesticídy i hnojivá. Je tiež dôležitým dopravným palivom. Množstvo krajín používa surovú ropu aj na výrobu elektriny.

Zemný plyn je používaný ako palivo na vykurovanie, tiež vo forme stlačeného zemného plynu (CNG) ako palivo pre motorové vozidlá, napríklad autobusy, a takisto ako zdroj vodíka vo výrobe dusíkatých hnojív.

Naše meniče sú vybavené vysoko odolným hardvérom a softvérom, a tak sú vhodné pre rafinérie, čistiarne, skladovacie a distribučné závody, a tiež pre chemický priemysel založený na ropných derivátoch. Naše meniče sú pre tento druh priemyslu optimálnym riešením.