00421 948 411 175 vyboelectric@vyboelectric.eu

Poľnohospodárstvo

Poľnohospodárstvo má nenahraditeľný účel pri zabezpečovaní kvality života a zdravej výživy pre obyvateľstvo. Jeho odvetviami sú rastlinná a živočíšna produkcia, ktorých hlavným cieľom je zabezpečiť výrobu potravinových zdrojov pre výživu obyvateľov. Primárnou činnosťou v poľnohospodárstve je obrábanie pôdy, pestovanie kultúrnych plodín a chov hospodárskych zvierat. Naša spoločnosť Vám poskytuje optimálne zariadenia využiteľné i v poľnohospodárstve.