00421 948 411 175 vyboelectric@vyboelectric.eu

Strojírenství a dřevozpracující průmysl

Strojírenství je odvětví průmyslu zabývající se aplikací zákonů fyziky a analýzy, výroby a údržby strojních zařízení. Zahrnuje poznatky z mechaniky, kinematiky, termodynamiky či energetiky. Strojní inženýři tyto principy využívají na dizajnový návrh a technické řešení automobilů, letadel, topných a chladicích systémů, stavebních konstrukcí a mostů, průmyslových nástrojů a pod.

Strojová výroba papíru byla zavedena na přelomu 18. a 19. st. a zajistila, aby byl pokryt rostoucí zájem o papír. V dnešní době se na výrobu papíru používají rostlinné, živočišné, nerostné, kovové a chemické vlákna.

Společnost VYBO dodává ty nejvhodnější zařízení pro tyto druhy průmyslu s nejvyšší spolehlivostí.