00421 948 411 175 vyboelectric@vyboelectric.eu

Vodní hospodářství

Jelikož poptávka po vodě na celém světě roste, zejména tam, kde je jí nedostatek, důležitou částí k udržení životního cyklu vody je optimalizace procesu. Na tom se také společně podílíme a poskytujeme pro Vás efektivní, spolehlivé zařízení s dlouhou životností.

Pohyb vody je v moderním průmyslu jednou z nejrozsáhlejších aplikací od nejjednoduššího po nejsložitější proces. U všech se sledují společné zájmy jako energetická účinnost či spolehlivost. No další zájmy rostou v zařízeních, které jsou přímo součástí životního cyklu vody: odsolovací zařízení, zařízení na úpravu vody a recyklaci odpadních vod, uskladnění a distribuce vody a zavlažovací sítě. Jelikož sdílíme společné zájmy, frekvenční měniče VYBO Electric jsou pro vodárenský průmysl zcela optimální.