00421 948 411 175 vyboelectric@vyboelectric.eu

Ropný a plynárenský průmysl

Ropa a výrobky z ní jsou základní surovinou pro chemický průmysl, zejména při výrobě plastů. Jsou z ní vyrobeny i některé léky, pesticidy i hnojiva. Je také důležitým dopravním palivem. Množství zemí používá surovou ropu i na výrobu elektřiny.

Zemní plyn je používán jako palivo pro vytápění, také ve formě stlačeného zemního plynu (CNG) jako palivo pro motorová vozidla, například autobusy a také jako zdroj vodíku ve výrobě dusíkatých hnojiv.

Naše měniče jsou vybaveny vysoce odolným hardwarem a softwarem, a tak jsou vhodné pro rafinerie, čistírny, skladovací a distribuční závody, a také pro chemický průmysl založený na ropných derivátech. Naše měniče jsou pro tento druh průmyslu optimálním řešením.